Nawigacja

Profil szkoły Dyrektor szkoły Referent Pedagog szkolny Z życia szkoły Hymn szkoły Nasz patron

O szkole

Profil szkoły

MISJA SZKOŁY

Szkoła stwarza warunki umożliwiające indywidualny rozwój każdej jednostki. Przygotowuje uczniów do dalszego etapu edukacji. Poprzez odpowiedni dobór programów, dostosowuje nauczanie do indywidualnych możliwości ucznia, rozwija w nim potrzebę samokształcenia i doskonalenia się. Szkoła działa w oparciu o dobrze przygotowaną, profesjonalną kadrę pedagogiczną, gotową do zmian i innowacji, otwartą na wszelkie nowości i dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną. Program wychowawczy i profilaktyczny szkoły oparty jest na zapotrzebowaniu środowiska lokalnego, gdzie szczególny nacisk kładzie się na wyeliminowanie agresji w szkole i poza nią. Osiągamy to poprzez szeroką ofertę zajęć dodatkowych, których celem jest pokazanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Kształtujemy ludzi kreatywnych, twórczo myślących, komunikatywnych i odpornych na patologie społeczne. Nasz styl pracy jest oparty na ścisłej współpracy i przy czynnym udziale rodziców, jak również dobrych relacjach z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania.

"Bezpiecznie, przyjaźnie, zdrowo i aktywnie
zmierzamy do wszechstronnego rozwoju ucznia.
"

 

ABSOLWENT

W wyniku naszych działań programowych uczeń kończący szkołę będzie dojrzałym i odpowiedzialnym młodym człowiekiem, rozpoczynającym kolejny etap swojego życia i edukacji.
Będzie to człowiek:
•    kulturalny,
•    uczciwy,
•    otwarty na innych, szczery i życzliwy,
•    tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji religijnych i politycznych,
•    obowiązkowy i odpowiedzialny, szanujący pracę swoją i innych,
•    komunikatywny,
•    asertywny,
•    kreatywny,
•    szanujący swój kraj i naród, chroniąc dziedzictwo kulturowe,
•    wolny od patologii i uzależnień,
•    umiejący uczciwie pracować i współpracować,
•    ambitny i dążący sukcesywnie do osiągania wyznaczonych celów
.

Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach
    Ciężkowice 36, 97-540 Gidle
  • 34/3272-281

Galeria zdjęć